Stenvad Mosebrug – Politisk enighed bag skitser

Der var bred enighed, på det politiske Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 13/12 2021, da de nye skitser for Stenvad Mosebrug skulle godkendes.

Vores politiske vision og ambition er, at styrke Stenvad Mosebrug som kulturhistorisk samlingspunkt og fyrtårn i midten af Norddjurs til glæde og gavn for endnu flere borgere og besøgende. Mosebruget må gerne kunne rumme flere målgrupper, flere oplevelser, nye muligheder og flere fællesskaber, så Mosebruget kan blive et mødested med masser af liv hele året.

I Kultur- og Fritidsudvalget er vi enige om, at de nye skitser er et flot og godt bud på, hvordan fabrikshallen kan indrettes mere fleksibelt, så man hurtigt kan skifte mellem aktiviteter og funktioner, samtidig med at stedets kulturarv styrkes”; siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Østergaard fra Venstre.

Og han forsætter: ”Der er gode muligheder for at udvikle Mosebruget, hvor man inkluderer alt det gode, der sker i dag.

Med den politiske godkendelse af skitserne, er der nu bare tilbage at vente på et endeligt bevillingssvar fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden.

Skitserne er første udkast til det, der skal blive fornyelsen og ombygningen af Mosebrugets gamle Fabrikshal. Med en innovativ og respektfuld tilgang til den gamle smukke fabrikshal, skabes plads til at favne en mangfoldighed af brugere og aktiviteter, stadig i hyggelige, historiske og uformelle rammer. Ombygningen af Fabrikshallen skal ses som første skridt i en forsat udvikling af Mosebruget. Der vil løbende blive søgt flere midler til udeområder, historisk formidling, de øvrige bygninger, samt til miljøvenlige tiltag.

Det er arkitekt Claus Pryds, der har udarbejdet skitserne. Claus Pryds er bl.a. kendt for de nye tilbygninger til Statens Naturhistoriske Museum og KBH Zoo´s nye formidlinghus. Han er anbefalet af mange, bl.a. Praksisarkitekter, som han har arbejdet meget sammen med og som står bag Maltfabrikken i Ebeltoft. I 2021 vandt han Dreyers Fonds Hæderspris. Claus Pryds har stor kærlighed til og viden om kulturarv, erfaring med byggeri til formidling, og en særlig sans for rum og materialer.

Noget af det, som også har været vigtigt for Claus Pryds i arbejdet med skitserne er, at fremhæve de forbindelser der er til Mosebrugets historiske fortid, og at åbne fabrikken mere op mod naturen og landskabet. Skitserne er begyndelsen. Der skal forsat arbejdes meget mere med de endelige tegninger for ombygningen. Claus Pryds håber at både nuværende og kommende brugere fortsat vil bidrage undervejs med input til den endelige løsning.

Link til Claus Pryds

Det forventes, at der foreligger endeligt svar fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden inden jul. Fondene har allerede bidraget med 200.000 kr. til arkitektrådgivning. En endelig bevilling vil udløse 2,8 mio. mere, samt udløse medfinansieringen fra Norddjurs Kommune på 3,3 mio.

Se referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgsmødet her