Foreningen Stenvad Mosebrug er stiftet

Den 1/2 fik vi afholdt stiftende generalforsamling – og nu er vi en officiel forening. Det var fantastisk at over 100 mennesker mødte op på en temmelig kold og blæsende vinteraften, og vi var glade for de gode og konstruktive dialoger vi havde i løbet af aftenen.

På generalforsamlingen blev vedtægterne diskuteret, rettet til – og vedtaget med et stort flertal blandt de fremmødte. De vedtagne vedtægter og referatet fra mødet skal lige skrives rent, men det kommer op her på siden så snart det er klar.

Det næste som sker er at bestyrelsen skal konstituere sig selv – og så begynder arbejdet med at føre visionen for Stenvad Mosebrugscenter ud i livet. En proces, hvor vi lægger vægt på at der skal være plads til både traditioner og fornyelse, til gamle og nye brugere, til historieformidling, kommercielle aktiviteter og sociale aktiviteter.

Vi glæder os.

Bestyrelsen i foreningen Stenvad Mosebrug

På generalforsamlingen var der valgt til bestyrelsen, og resultatet blev som følger:

Bestyrelsesmedlemmer

 • Gitte Schmidt
 • Nicolai Huse
 • Ritta Hedegaard
 • Thine Gosvig Haaber

Suppleanter

 • Niels Skov Pedersen
 • Carsten Hering

Udover de valgte medlemmer vil bestyrelsen blive suppleret med:

 • 1 medlem udpeget af Stenvad Borgerforening
 • 2 medlemmer udpeget af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs
 • 1 medlem udpeget af Business Djursland
 • 1 medlem udpeget af Museum Østjylland
 • 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
 • 1 medarbejderrepræsentant udpeget af medarbejderne (når der er indgået en driftsaftale)
 • 1 selvsupplerende medlem udpeget af bestyrelsen

Vi siger tillykke med valget og endnu engang tak for den flotte deltagelse.

Mailingliste

Hvis du vil med på foreningens mailingliste og få nyt i din indbakke om alt det som kommer til at ske og hvordan du kan blive en del af det, så klik på knappen herunder og udfyld formularen.