Fakta-svar på ofte stillede spørgsmål

Al forandring kan være svær, og der kan hurtigt opstå utryghed og forvirring. Her kan du få svar på det, du måske har hørt et sted og undrer dig over eller er nysgerrig på.

En helt central pointe er, at forandringen BÅDE skal rumme de aktiviteter der er i dag, OG nye ideer, initiativer og brugere.

Hvis der er andet, du ønsker at få svar på, så skriv meget gerne til os.

Er der stadig plads til 200 spisende på dækket?

JA

Der er plads til 200 personer, hvis der også sidder folk ved bordenderne. Ifølge skitsen fjernes noget af dækket og et andet sted udvides dækket. Ved 200 personer kommer folk til at sidde tæt. Hvis dette er en stor udfordring for den fremtidige brug af Mosebruget, vil der i det forsatte arbejde med skitserne kunne arbejdes på en løsning.

Er det muligt at få indflydelse på de nuværende skitser?

JA

Skitserne er ikke fastlagte, og der skal arbejdes meget mere med dem. Der vil være meget, der fortsat skal arbejdes på. Og der kan være ting, der er ikke er tænkt på i oplægget, som kræver en ændring. Også i det forsatte arbejde med skitser involveres nuværende og fremtidige brugere. Det er muligt for alle at være med, og herigennem at få indflydelse på det forsatte arbejde med arkitekttegninger og fremtidige aktiviteter.

Skal Stenvad Mosebrugscenter fortsat være en rummelig arbejdsplads ?

JA

Stenvad Mosebrug skal også fremover være en rummelig arbejdsplads. Medarbejdere og frivillige med forskellige forudsætninger skal forsat være en del af driften, fællesskabet og udviklingen. Det er en vigtig værdi, at der på Mosebruget er plads til og brug for alle.

Kan Mosebruget stadig bruges til private fester ?

JA

Ja man kan stadig leje Mosebruget til fester, begravelser, og andre private arrangementer, så længe aktiviteten følger de regler, der er for kommercielle aktiviteter i kommunalt ejede og kommunalt støttede virksomheder.

Er det stadig planen at forbedre udearealer?

JA

I det indledende arbejde med at finde ud af, hvad medarbejdere, borgere, foreninger, frivillige og iværksættere m. fl. drømmer om og har ideer til der skal ske på Mosebruget, har udearealerne også fyldt meget. Lige fra legeplads, til udvidelse af tipbanesporet til Mosen, fra væksthus til primitiv overnatning til vandrere og meget mere. De mange super gode ideer er gemt, og vil blive husket i det videre arbejde med udviklingen af Mosebruget, hvor udeområder og resterende bygninger er en vigtig del. De kan dog ikke finansieres af de ansøgte midler hos fondene, og den kommunale medfinansiering.

Bliver der plads til Stenvads fællesspisning?

JA

Netop arrangementer som fællesspisningen er vigtig for Mosebruget som mødested! Så JA der bliver og skal være plads til fællesspisningen. Derfor har arkitekten også haft til opgave at lave skitser, der både giver god plads for fællesspisning, og til andre sociale, historiske og kulturelle aktiviteter. Målet er at flest mulige får glæde og gavn af Mosebruget.

Der vil også forsat være mulighed for, at spisning kan foregå både på dækket og i resten af bygningen, som det også har været tilfældet ved andre rigtig store arrangementer, som f.eks. da der blev afholdt vinterbal i gamle dage, hvor folk sad spredt både oppe og nede.

Skal der stadig være kaffe-kagebord?

JA

Kaffe-kagebordet er en stor succes og det vil fortsætte, så længe de seje frivillige, der bidrager til at løfte det i dag, forsat har lyst har lyst til at bidrage til det. Med det nye projekt vil gæster endda kunne nyde udsigten ud over naturen, samtidig med de nyder de mange gode kager.

Skal museum og historien om tørv og vores fortid, stadig fylde ligeså meget?

JA

Den historiske formidling er uhyre central og grundlæggende for Mosebrugets fortsatte funktion. Både som attraktion og som identitetsskabende ramme for hverdagsliv og udvikling i lokalområdet.

Planen er at udstillingen opgraderes samtidig med ombygningen. Der arbejdes på at skaffe flere fondsmidler til dette. At udstillingen ikke fremgår af skitsematerialet, er fordi der først skal arbejdes på udstillingen sammen med fagfolk og alle de lokale, der har interesse i det. Der laves en skaleringsplan, så fremtidige løsninger tilpasses de fondsmidler, det lykkes at skaffe til udvikling af udstillingen.

Omfanget af de historiske fortællinger bliver mindst lige så stort, som det er i dag. Det skal forsat være en udstilling, hvor det at røre og sanse – det at gå på opdagelse fortsat er centralt. Maskiner, tørv, bolig, egnstæppe, huldremosekvinden og meget mere skal forsat være meget vigtige elementer i udstillingen. 

Betyder den politiske beslutning om en ny organisering bag driften at de medarbejdere fyres?

NEJ

INGEN af Mosebrugets ansatte fyres. Overdragelsen til en ny forening kommer til at ske som en virksomhedsoverdragelse.

Her citat fra dagsorden til Kultur og Fritidsudvalgets møde den 22/11: ”Når aktiviteten fortsætter i den ny forening, vil det være omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at de medarbejdere der arbejder primært for Stenvad Mosebrug – når en ny forening overtager – vil være sikret fortsat ansættelse i den nye forening via lov om virksomhedsoverdragelse.

Skal Mosebruget hedde Folkets Fabrik

NEJ

Det er en udbredt misforståelse at Mosebruget skal hedde Folkets Fabrik. Dette har aldrig været på tale, men vi har måske ikke været gode nok til at få det kommunikeret ud. Folkets Fabrik er en titel på det projekt/den ansøgning, der er blevet arbejdet på, for at få penge fra fondene.

Har du yderligere spørgsmål så skriv til os

Følg i øvrigt projektet her: