Betinget godkendelse

Betinget godkendelse – 2,8 mio. til realisering er næsten i hus.

I midten af marts 2021 fik vi svar fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden, på vores ansøgningen til mødestedskampagnen. Svaret var en betinget godkendelse 2,8 mio. kr., samt 200.000 kr. som skal bruges til at komme i mål med de betingelser fondene stiller. Det betyder helt konkret, at der nu foreligger et arbejde med at få konkretiseret de sidste ting i projektet.

Kravet fra Fondene er at:

  1. Der skal arbejdes på at forbedre drift og organisering. Styregruppen ansætter ekspert Johanne Bugge til at hjælpe med dette. http://johannebugge.dk/

2. Arkitekttegningerne skal laves om – med udgangspunkt i den eksisterende analyse. En arkitekt med særlige kompetencer indenfor bygningskulturarv skal ansættes til opgaven. Styregruppen ansætter arkitekt Claus Prydshttps://www.clauspryds.dk/

3. Projektet skal begrænses til i første omgang at omhandle hovedbygningen ”Fabrikshallen”. Fabrikshallen skal ombygges så den understøtter bygningens kulturarv, og så den historiske formidling og brugen af fabrikken som mødested opkvalificeres, og samspillet mellem de to funktioner styrkes.

Det er desuden også et par krav fra Norddjurs Kommune. Visionen for Mosebruget og beslutningen om den fremtidige organisering skal godkendes i KFU- udvalget. Deadline for arbejdet med organisering er derfor 1. september 2021. Derudover pointerer forvaltningen, at der grundet det store tidspres, ikke skal afvikles yderligere workshops. Der skal tages udgangspunkt i det samlede materiale fra tidligere interviews og involverende workshops. En endelig bevilling af fondsmidlerne vil udløse en medfinansiering fra Norddjurs Kommune på 3,1 mio.¨

Update: Styregruppen har sammen med eksperter, projektleder og kommune siden juni 2021 knoklet for at komme i mål med en ny ansøgning til fondene. Ansøgningen blev afleveret til deadline den. 31. oktober 2021. Beslutninger omkring organisering og den nye vision for Stenvad Mosebrug er blevet politisk vedtaget. Ansøgningen bygger forsat på det tidligere udarbejdede materiale som f.eks. analyse af bygninger, afholdte workshops, interviews med brugere mv. Endeligt svar fra fondene forventes inden jul 2021.

Udgivet
Kategoriseret som Projektet