Bestyrelse

Her finder du oplysninger om bestyrelsen for Foreningen Stenvad Mosebrug – herunder referater fra bestyrelsesmøderne.

Medlemmer

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Formand – Ikki Lyng Knudsen
 • Næstformand / sekretær – Adam Bindslev
 • Kasserer – Ole Gram Nielsen
 • Menige bestyrelsesmedlemmer
  • Thine Gosvig Haaber
  • Nicolaj Huse Jacobsen
  • Gitte Schmidt
  • Ritta Hedegaard
  • Jo Holst
  • Rikke Alsbjerg Schønning
  • Benno Blæsild
  • Jan Pedersen
 • Suppleanter
  • Niels Skov
  • Carsten Hering

4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling (Thine, Nicolaj, Gitte og Ritta + suppleanter Carsten og Niels), 2 udpeges af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs (Ikki og Adam), 1 udpeges af Borgerforeningen i Stenvad (Jo), 1 udpeges af Museum Østjylland (Rikke) og 1 udpeges af Business Djursland (Ole).

Herudover supplerer bestyrelsen, gennem selvsupplering med et medlem og en medarbejderrepræsentant vælges af medarbejderne på Stenvad Mosebrugscenter. Disse to poster er pt. vakante.

Vedtægter

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling 1/2 2022

Referater

Generalforsamling

Stiftende generalforsamling 1/2 2022

Bestyrelsesreferater